Genel Bilgi

Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde geçerli uluslararası sınavlar ile diploma türleri Güncel Linkte (güncelleme:02.08.2022) belirtilmiş olup YÖS sınavı yapılmayacak ve başvurularda kabul edilmeyecektir. 2022-2023 Başvuru Takvimi:

- 19-21 Eylül 2022 - Boş Kontenjanlar İçin Başvuruların Alınması-"Online başvuru" ve detaylar için tıklayınız.

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır: a) Lise diplomasının onaylı örneği veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu (lise) tarafından verilen resmi bir belge, b) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği, c) Geçerli bir Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının kopyası, d) Güncel linkte belirtilmiş olup başvuruda kabul edilen sınav sonuç belgesinin veya ülke bazında tanınmış diplomaların Türk Dış temsilciliklerinden onaylı veya noter onaylı örneği  Not: Sınav sonucu ile başvurulacak ise son iki yıl içerisinde sonucun alınmış olması gerekmektedir. 

- 29 Eylül 2022 - Boş Kontenjanlar İçin  Yerleştirme Sonuçlarının İlanı- Detaylar için tıklayınız.

- 30 Eylül ve 3-4 Ekim 2022 - Boş Kontenjanlar İçin Öğrenci Kaydının Yapılması- Detaylar için tıklayınız.